תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר של עינת פישהיימר.

אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

​אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה המפורט להלן.

1. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון ובוואצפ 

במספר: 054-4319946

מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר. 

2. האתר של עינת פישהיימר הינו ממשק אינטרנטי המופעל דרך האתר, במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות. האתר מנוהל ע"י עינת פישהיימר במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה. 

3. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר של עינת פישהיימר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד עינת פישהיימר ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של עינת פישהיימר על פי תקנון זה. 

4. השירות שניתן במסגרת האתר של עינת פישהיימר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי עינת פישהיימר לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות"). 

יובהר כי על אף האמור לעיל לעינת פישהיימר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 

5. אספקת מוצרים שנרכשו באתר של עינת פישהיימר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

6. מוצריה של עינת פישהיימר הנמכרים במסגרת שירותי האתר מסופקים באמצעות מוקדי אספקה שהינם מחסנים ייעודיים או כל מקום אחר שממנו תבחר עינת פישהיימר על פי שיקול דעתה הבלעדי להפיץ מוצרים ללקוחות.

7. עינת פישהיימר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי עינת פישהיימר בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר של עינת פישהיימר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

8. עינת פישהיימר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר והמשלוחים, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. 

9. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין. 

10. תוכן האתר הינו מידע אלטרנטיבי ואינו מהווה ייעוץ רפואי.

המוצרים

11. בתקנון זה הביטוי "מוצרים" פירושו מוצרי קוסמטיקה ומוצרים רוקחיים ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנויות או באתר של עינת פישהיימר, ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה".

12. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "מוצרים"). 

13. עינת פישהיימר אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. עינת פישהיימר רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל. 

14. אופן הצגת המוצרים באתר של עינת פישהיימר יקבע על ידי עינת פישהיימר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את עינת פישהיימר. 

15. הלקוח יהא רשאי להוסיף ל"סל הקניות" / "עגלת הקניות" גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של "המוצר חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג "המוצר חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות. במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ"ל, ואנו לא נספק לו את המוצר המבוקש.

16. במסגרת הרכישה באתר של עינת פישהיימר, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של עינת פישהיימר. יתרה מכך, אלא אם יוחלט אחרת על ידי עינת פישהיימר, מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת ל-8 (שמונה) פריטים מכל מוצר.

המחירים

17. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר של עינת פישהיימר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר של עינת פישהיימר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. עינת פישהיימר תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

18. בכל הנוגע למכירות האתר של עינת פישהיימר, בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים באתר של עינת פישהיימר אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בקליניקה של עינת פישהיימר.

בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר של האתר של עינת פישהיימר ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תג מחיר כלשהו המוטבע על המוצר. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר האינטרנט של עינת פישהיימר וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר של עינת פישהיימר כאמור לעיל, ויישמרו למשך יום אחד בלבד.

19. מחירי המוצרים המסומנים בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יישמרו למשך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, לא כולל הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים.

יובהר כי הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים לא נשמרות, והן יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום תשלום ההזמנה. 

20. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ואשר מסומן בצידם הסימן בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שמועד סגירת ההזמנה הינו המועד שבו מתבצע המבצע. מוצרים אשר נרכשים בהטבה כנגד מימוש של קופון / שובר אישי יסופקו עם ההטבה בכפוף לכך שהקופון / השובר האישי בתוקף במועד האספקה.  למען הסר ספק יובהר, כי במקרה זה אם מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחוייב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע ו/או ללא הטבת קופון / שובר אישי. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת ויישמרו ל-24 שעות נוספות (לא כולל הטבות קופונים שוברים אישיים כאמור, שיחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום ההזמנה).

21. מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת ל-6 (שישה) פריטים מכל מוצר. אלא אם יוחלט אחרת על ידי עינת פישהיימר.

22. חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח. 

23. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ביצוע הרכישה באתר

24. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח. 

25. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "לתשלום בקופה". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. 

בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה. 

26. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, על הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו למוקד האספקה. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן לעינת פישהיימר, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.

הלקוח מאשר שידוע לו שהשליח לא יעלה בבניין לקומה רביעית ומעלה ללא מעלית, או לבניין עם קשיי גישה לכניסה, למשל בשל שיפוצים, עבודות תמ"א וכיוב'.

27. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.

28. עינת פישהיימר שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר של עינת פישהיימר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. 

מובהר כי שירות באתר של עינת פישהיימר אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

התשלום

29. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטים אישיים". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר. 

30. לאחר חיוב הלקוח ומשלוח המוצרים שהלקוח רכש ליעדם, תופק עבור הלקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח החשבונית אליו בדואר אלקטרוני (או בכל אמצעי ממוחשב אחר שעינת פישהיימר תמצא לנכון). הלקוח רשאי לבטל הסכמתו לקבלת חשבונית במייל בכל עת באמצעות מסירת הודעה באתר, בטלפון ובוואטסאפ.

31. על אף האמור לעיל עינת פישהיימר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי. 

שעות פעילות האתר של עינת פישהיימר

32. הקלדה של הזמנה באתר של עינת פישהיימר אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של שופרסל Online. 

33. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות האתר או הטלפון אפשרית בשעות הפעילות של שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של עינת פישהיימר, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר.

34. שעות הפעילות של מוקד שרות הלקוחות הינן כדלקמן:

ימים א'-ה' : 21:00 – 08:00 (משמונה בבוקר ועד תשע בלילה).

35. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ועינת פישהיימר אינה מחויבת למועדים אלה. 

דמי משלוח

36. לרשות הלקוח מספר דרכים לבצע הזמנה: שליחת הזמנה דרך האתר של עינת פישהיימר או רכישה ישירה מהקליניקה של עינת פישהיימר בתיאום מראש, במספר: 054-4319946.

37. בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 30 ש"ח בגין אספקת מוצרים אל ביתו/הכתובת שנרשמה בהזמנה.

38. מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר.

אספקה ומשלוחים

39. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי עינת פישהיימר (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של עינת פישהיימר שלא לספק מוצרים כלשהם, מאחד ממוקדי האספקה אשר יבחר על ידי עינת פישהיימר בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ועינת פישהיימר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 

40. עינת פישהיימר תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, עינת פישהיימר אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי עינת פישהיימר בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. עינת פישהיימר תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי האתר בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת בכפוף לאמור בסעיף 16 לעיל. 

41. עינת פישהיימר לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל. 

42. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים למחסן של עינת פישהיימר ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה לשרות הלקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.

43. בעת אספקה של מוצר באיסוף עצמי מהקליניקה של עינת פישהיימר, על הלקוח להזדהות בפני הנציג בנקודת האיסוף באמצעות תעודת זיהוי תקפה, את כרטיס האשראי באמצעותו ושעל שם המחזיק בו בוצעה ההזמנה וכן את כל פרטי ההזמנה, כולל מספר הזמנה. מובהר כי ללא מסירת כל הפרטים דלעיל לא יסופק המוצר. 

44. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי עינת פישהיימר. 

45. משלוח המוצרים יתבצע עד 7 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה. זמן האספקה המובטח הינו מיום ביצוע התשלום בפועל, כאשר יום עבודה כולל את ימים א‘-ה‘, לא כולל חגים ומועדים. עינת פישהיימר עושה כל שביכולתה בכדי לזרז את זמן האספקה. על אף האמור לעיל, הלקוח לא יוכל לדרוש פיצוי במקרה של עיכוב בהגעת המוצר מסיבה שתלויה בחברת המשלוחים.

החזרת מוצרים

46. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. 

47. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה.

48. הלקוח רשאי לבטל הזמנה ובתנאי שהאריזה סגורה והמוצר באותו מצב כפי שנשלח תוך 24 שעות מהגעת המשלוח. הלקוח מודע כי יהיה עליו לשלוח את המוצר לכתובת שתינתן ולשאת בעלויות המשלוח (במקרה שהמוצר כבר נשלח). הזיכוי עבור המוצרים שיוחזרו יהיה מלא ובתנאי שהגיע למוכר במצב תקין. עינת פישהיימר היא האחראית הבלעדית להחליט האם המוצר שהוחזר הוא תקין או לא.

49. לא ניתן להחזיר מוצר שנפתח.

מבצעים

50. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר של עינת פישהיימר במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים"). 

51. במידה ועינת פישהיימר תחליט לקיים מבצע כלשהו באתר שלה, אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע.

52. כל שתחליט עינת פישהיימר להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים באתר שלה, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ועינת פישהיימר תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 

ביטול / שינוי הזמנה

53. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד שעה מעת ביצוע ההזמנה.

54. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון ובוואטסאפ.

55. עינת פישהיימר תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה. 

56. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם אלה: (א) טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים); (ב) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; (ג) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית; (ד) תכשירים קוסמטיים או רפואיים ותרופות. ביטול הרכישה אפשרי באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני או בוואטסאפ וזאת עד שעה מעת הרכישה באתר.

57. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות של עינת פישהיימר כפי שתהא מעת לעת.  

הערות למוצרים

58. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם ועל ידי עינת פישהיימר בהתאם למוצר הנרכש. 

59. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים. 

60. אלרגיות – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

כל המוצרים המוצעים בחנות הינם מחומרים טבעיים, יחד עם זאת מאחר וישנם אנשים בעלי רגישויות שונות שלא ניתן לצפות מראש, היצרן והמוכר של המוצרים לא יהיה אחראי במידה והלקוח אלרגי למוצר והשתמש בו.

61. עינת פישהיימר לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של עינת פישהיימר.

62. הלקוח מודע לכך כי התכשירים לשימוש חיצוני מהן עשויים חלק מהמוצרים באתר לא עברו את בדיקות משרד הבריאות בישראל, אך המרכיבים של המוצרים עצמם מאושרים על ידי משרד הבריאות.

63. המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו לדמות בצורה
הקרובה ביותר את המוצר לעצמו ובמפרטים הטכניים שלו. ליד כל מוצר מוצג מחירו של המוצר כולל מע”מ. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט הטכני, יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתצלום. למען הסר ספק, תמונת המוצרים המוצעים למכירה, הינם להמחשה בלבד, על כן, אין עינת פישהיימר אחראית לפער מכל סוג בין המוצרים הנרכשים למפרט הטכני, תצלום המוצר ותיאורו.

64. אספקת המוצרים ו/או השירותים תעשה בתיאום ישירות עם ספק המוצר לאחר הרכישה בהתאם לכתובת שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.

65. עינת פישהיימר ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם. 

66. הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). לשם הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה טובין פסידים, "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, תרופות, תוספי תזונה והלבשה תחתונה.

67. עינת פישהיימר תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.

68. ניתן לבטל הזמנה עד שעה מזמן ביצוע העסקה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בטלפון לשירות הלקוחות ובאמצעות וואטסאפ – במספר 054-4319946.

69. עינת פישהיימר תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. עינת פישהיימר לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.

70. הנתונים המופיעים לעניין המוצרים שמייצר בית המרקחת, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ"ב נמסרו על-ידי ספקי המוצר ועל כן הינם באחריותם הבלעדית. 

אחריות

71. כל המידע הנכלל באתר או בכל עלון מקצועי או חומר פרסומי אחר של עינת פישהיימר הינו מידע אינפורמטיבי בלבד ואינו מחליף ייעוץ רפואי מוסמך של רופא/רוקח או מטפל מוסמך. עינת פישהיימר או מי מטעמה אינם אחראים לכל מקרה של שימוש בלתי מקצועי או בלתי מבוקר, או בלתי חוקי במידע או במוצרים המופיעים באתר.

72. על אנשים הנוטלים תרופות מרשם, נשים בהריון, נשים מניקות וילדים יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בכל מידע או מוצר המופיע באתר. 

73. עינת פישהיימר אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר של עינת פישהיימר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום לנזק.

74. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לעינת פישהיימר ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 

75. הלקוח פוטר את עינת פישהיימר מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 

76. עינת פישהיימר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. 

77. עינת פישהיימר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם. 

78. עינת פישהיימר לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר של עינת פישהיימר ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לשופרסל או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין. 

החוק החל ותניית שיפוט

79. על ההתקשרות בין הלקוח לבין עינת פישהיימר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. 

80. עינת פישהיימר והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בירושלים בלבד.

אבטחת האתר

81. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

81.1 חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

81.2 בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.

81.3 שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

עינת פישהיימר תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

הזכויות של עינת פישהיימר באתר

82. הקניין הרוחני באתר של עינת פישהיימר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של עינת פישהיימר, או של צדדים שלישיים שעינת פישהיימר קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. 

83. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם עינת פישהיימר.

84. עינת פישהיימר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם לשינוי בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

85. שם הדומיין של האתר וכל סימני המסחר של עינת פישהיימר הם בבעלות מלאה ובלעדית של עינת פישהיימר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 

86. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מעינת פישהיימר.

 

דילוג לתוכן